وبلاگ

انتخاب پمپ آب خانگی | بهترین بر اساس تعداد طبقات

دوستان در ابتدا باید نکته ایی خدمت شما یادآور کنم که پمپ هایی که در ادامه معرفی می کنیم، برای آبرسانی و تامین فشار آب مناسب در کل سیستم آبرسانی ساختمان می باشد. در نتیجه اگر می خواهید یک پمپ خانگی در واحد خصوصی خود برای ارتقای فشار آب نصب کنید، یک پمپ معمولی 0.5 تا 1 اسب و یک فاز در رنج قیمتی 2 تا 4 میلیون تومان، می تواند نیاز شما را برطرف کند، حال در طبقه یکم باشید یا پنجم.

اما ما می خواهیم یک پمپ مناسب برای کل ساختمان معرفی کنیم. دقت داشته باشید با خرید پمپ و نصب یک منبع تحت فشار در نزدیکی پمپ، ثبات فشار آب بسیار بهتر و استهلاک پمپ بسیار کاهش می یابد و از روشن و خاموش شدن پمپ در تعداد دفعات زیاد جلوگیری می کند.

انواع پمپ مناسب برای ساختمان یک طبقه

در صورتی که منزل شما یک طبقه می باشد و به دلیل منطقه جغرافیایی یا اتصالات لوله نامناسب، فشار آب کافی ندارید، بهترین پمپ برای شما، یکی از موارد زیر خواهد بود.

یک طبقه؛ یک واحده و دو واحده

برای ساختمان ها یک طبقه و یک واحده یا دو واحده، بهترین پمپ می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 پمپ خانگی مناسب ساختمان یک طبقه و یک واحدهپمپ محیطی

توان = 0.5 اسب بخار

هد = 40 متر

دبی = 2.4 متر مکعب در ساعت

ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت این مدل پمپ و پمپ هایی در این رنج آبدهی و توان =

900.000 هزار تومان تا 1.200.000 تومان

پمپ آب خانگی مناسب ساختمان یک طبقه و یک واحده و دو واحدهپمپ بشقابی

هد = 20 تا 30 متر

دبی = 5 تا 10 مترمکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت این مدل پمپ و پمپ هایی در این رنج آبدهی و توان =

1.700.000 تومان تا 2.000.000 تومان

پمپ آب خانگی برای ساختمان یک طبقه، یک واحده یا دو واحده پمپ پکیجی از نوع سیرکولاتور

هد = تا 10 متر

دبی = 5 تا 10 مترمکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 و 1/2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت این مدل پمپ و پمپ هایی در این رنج آبدهی و توان =

1.800.000 تومان تا 2.100.000 تومان

پمپ آب خانگی مناسب یک طبقه در یک یا دو واحدپمپ آب محیطی

توان = 1 اسب بخار

هد = 90 متر

دبی = 2.1 متر مکعب در ساعت

قطر ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت این مدل پمپ و پمپ هایی در این رنج آبدهی و توان =

2.300.000 تومان تا 2.500.000 تومان

یک طبقه؛ سه واحد و چهار واحد

حال در صورتی که یک طبقه ساختمان شما، سه یا چهار واحد مسکونی داشته باشد، باید از پمپ های خانگی زیر استفاده کنید:

پمپ آب خانگی یک طبقه با سه یا چهار واحد مسکونی پمپ پکیجی سیرکولاتور

دبی = 10/02 متر مکعب بر ساعت

هد = 73 متر

قطر دهانه خروجی = 2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ آب خانگی در رنج مشخصات فوق =

3.100.000 تومان تا 3.300.000 تومان

پمپ آب خانگی برای یک طبقه با سه یا چهار واحد پمپ آب بشقابی از نوع سانتریفیوژ

دبی = حدود 10 متر مکعب در ساعت

هد = حدود 50 متر

قطر دهانه خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ آب خانگی در رنج مشخصات فوق =

4.000.000 تومان تا 4.300.000 تومان

پمپ آب خانگی یک طبقه با سه یا چهار واحد مسکونیپمپ آب دو پروانه گریز از مرکز

دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

هد = حدود 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 و 1/2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ آب خانگی در رنج مشخصات فوق =

5.000.000 تومان تا 5.300.000 تومان

انواع پمپ آب برای ساختمان دو طبقه

در صورتی که ساختمان شما دو طبقه دارد، می توانید از انواع پمپ های زیر استفاده کنید.

دو طبقه؛ یک واحده و دو واحده

ساختمان های کوچک دو طبقه تا حداکثر دو واحد مسکونی می توانند از پمپ های زیر استفاده کنند:

پمپ آب خانگی مناسب ساختمان دو طبقه با یک یا دو واحد مسکونیپمپ آب جتی

توان = 1 اسب

دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

هد = حدود 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با توان و دبی در رنج این مشخصات:

1.650.000 تومان تا 1.800.000 تومان

پمپ مناسب ساختمان دو طبقه با یک یا دو واحد مسکونیپمپ آب بشقابی سانتریفیوژ یا گریز از مرکز

توان = 1 اسب بخار

دبی = تا 5 متر مکعب در ساعت

هد = حدود 45 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با توان و دبی در رنج این مشخصات:

1.700.000 تومان تا 1.900.000 تومان

پمپ آب مناسب ساختمان دو طبقه با یک یا دو واحد مسکونیپمپ آب استریم سانتریفیوژ

قطر دهانه ورودی و خروجی = 2 اینچ

دبی بالا

برق مصرفی = تک فاز و برق سه فاز

قیمت پمپ با توان و دبی در رنج این مشخصات:

2.500.000 تومان تا 2.800.000 تومان

پمپ مدل پنتاکس برای ساختمان های دو طبقه با دو واحد مسکونیپمپ های پنتاکس خانگی سانتریفیوژ ( گریز از مرکز )

توان = 1 اسب بخار

دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

هد = 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با توان و دبی در رنج این مشخصات:

2.500.000 تومان تا 3.000.000 تومان

دو طبقه؛ سه واحده و چهار واحده

جهت انتخاب صحیح مناسب ترین پمپ برای ساختمان های دو طبقه با سه یا چهار واحد در هر طبقه، پمپ های زیر را پیشنهاد می کنیم:

 پمپ خانگی برای ساختمان دو طبقه و سه واحده

پمپ آب پنتاکس جتی گریز از مرکز

توان = 1 اسب بخار

دبی = حدود 4 متر مکعب در ساعت

هد = 30 تا 45 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت بهترین پمپ خانگی در رنج مشخصات فوق =

2.500.000 تومان تا 2.800.000 تومان

پمپ خانگی مناسب برای خانه دو طبقه سه یا چهار واحدهپمپ سیرکولاتور پکیجی گریز از مرکز

هد = 10 تا 30 متر

دبی پمپ = 4 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 و 1/2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ خانگی در رنج مشخصات فوق =

2.000.000 تومان تا 2.300.000 تومان

پمپ خانگی بشقابی تک اسب برای خانه دو طبقه با چهار واحدپمپ آب بشقابی گریز از مرکز

توان = 1 اسب بخار

بازه هد = 20 تا 30 متر

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی و خروجی =  1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت بهترین آب خانگی یک اسب در رنج مشخصات فوق =

2.600.000 تومان تا 2.900.000 تومان

پمپ خانگی مناسب ساختمان دو طبقه با چهار واحد مسکونیپمپ آب محیطی خود مکش

توان = 1 فاز

بازه دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 50 تا 80 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = پمپ1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ خانگی در رنج مشخصات فوق =

2.400.000 تومان تا 2.600.000 تومان

مشاهده همه ی محصولات پمپ

انواع پمپ آب برای ساختمان سه طبقه

در ادامه انواع پمپ های مناسب برای ساختمان های سه طبقه را با رنج مشخصات مورد نیاز معرفی خواهیم کرد.

سه طبقه؛ یک واحد و دو واحد

بهترین پمپ های ساختمان سه طبقه با یک یا دو واحد در هر طبقه، می تواند موارد زیر باشد.

پمپ خانگی مناسب برای ساختمان سه طبقه یک یا دو واحدهپمپ محیطی سانتریفیوژ

توان = 1 اسب

بازه دبی = تا 5 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ در رنج مشخصات فوق =

5.000.000 تا 5.500.000 تومان

پمپ دو لول خانگی مناسب منازل سه طبقه

پمپ آب دو لول

توان = 1 یا 1.5 اسب بخار

بازه دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ در رنج مشخصات فوق =

5.000.000 تا 5.500.000 تومان

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه ایی مناسب منازل سه طبقه

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه بشقابی

توان = 1.5 اسب بخار

بازه دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی و خروجی = 1 و 1.2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ در رنج مشخصات فوق =

5.400.000 تا 5.800.000 تومان

سه طبقه؛ سه واحد یا چهار واحد

پیشنهاد خرید پمپ برای ساختمان های سه طبقه که در هر طبقه سه یا چهار واحد مسکونی وجود دارد، محصولات زیر می باشد.

بهترین پمپ ساختمان سه طبقه با سه واحد در هر طبقه

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه

توان = 1.5 اسب

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

بازه هد= 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی = 1 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 و 1/4 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با مشخصاتی مشابه با مشخصات فوق=

7.100.000 تا 7.400.000 تومان

 

پمپه لوله بلند خانگی برای ساختمان 3 طبقه با واحد های زیادپمپ آب لوله بلند کله گلابی

توان = 1 یا 1.5 فاز

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 50 تا 80 متر

قطر دهانه ورودی= 1 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با مشخصاتی مشابه با مشخصات فوق=

8.400.000 تا 8.900.000 تومان

پمپ خانگی جتی مکش بالا برای ساختمان های سه طبقهپمپ آب جتی با مکش بالا

توان = 1.5 اسب بخار

بازه دبی = 2 تا 5 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 50 تا 80 متر

قطر دهانه ورودی = 1 و 1/4 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت پمپ با مشخصاتی مشابه با مشخصات فوق=

5.000.000 تا 5.400.000 تومان

انواع پمپ آب برای ساختمان چهار طبقه

به پیشنهاد پمپ آب به ساختمان های چها طبقه رسیدیم. با ما همراه باشید تا بتوانید مناسب ترین پمپ را انتخاب کنبد.

چهار طبقه؛ یک واحد یا دو واحد

در صورتی که ساختمان چهار طبقه شما یک یا دو واحد در هر طبقه دارد، پیشنهاد ما انتخاب پمپ های زیر می باشد.

 پمپ استریم دو پروانه مناسب ساختمان 4 طبقه یک واحدی و دو واحدی

پمپ استریم دو پروانه

توان = 2 اسب بخار

هد = 67 متری

بازه دبی = 10 تا 20 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی = 1 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 و 1/4 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات مشابه با موارد فوق=

9.000.000 تا 9.600.000 تومان

پمپ پنتاکس بشقابی مناسب برای ساختمان 4 طبقه دو واحدیپمپ بشقابی پنتاکس

توان = 1.5 و 2 اسب بخار

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی = 1 و 1/4 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات مشابه با موارد فوق=

8.300.000 تا 8.600.000 تومان

پم دو پروانه سه فاز مناسب ساختما چهار طبقهپمپ های دو پروانه

توان = 1.5 و 2  اسب بخار

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 30 تا 50 متر

قطر دهانه ورودی = 1 و 1/4 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات مشابه با موارد فوق=

8.700.000 تا 9.100.000 تومان

چهار طبقه؛ سه واحد یا چهار واحد

انتخاب بهترین پمپ برای ساختما چهار طبقه با سه یا چهار واحد در هر طبقه، با پیشنهادات ما.

 پمپ دو پروانه 4 اسب مناسب ساختمان های چهار طبقه

پمپ آب دو پروانه لیو

توان = 4 اسب

بازه دبی= 10 تا 20 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 50 تا 80 متر

قطر دهانه ورودی پمپ = 1 و 1/4 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 1 و 1/2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت برای پمپ هایی در رنج مشخصات فوق =

9.000.000 تا 9.400.000 تومان

پمپ آب بشقابی لئو مناسب برای ساختمان 4 طبقه 4 واحدهپمپ آب بشقابی

توان = 2 اسب بخار

بازه هد = 10 تا 20 متر

بازه دبی = 40 تا 70 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 3 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 3 اینچ

برق مصرفی = تک فاز

قیمت برای پمپ هایی در رنج مشخصات فوق =

6.700.000 تا 7.100.000 تومان

پمپ سیرکولاتور 2 اینچی مناسب ساختمان 4 طبقهالکتروپمپ سیرکولاتور خطی

توان = 2 اسب بخار

بازه هد = 10 تا 20 متر

بازه دبی = 40 تا 70 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت برای پمپ هایی در رنج مشخصات فوق =

7.900.000 تا 8.200.000 تومان

انواع پمپ آب برای ساختمان پنج طبقه

در آبرسانی ساختمان های 5 طبقه و بیشتر، شما می توانید با پرداخت هزینه های بیشتر، از طریق خرید بوستر پمپ اقدام کنید. دقت داشته باشید راه اندازی سیستم های آبرسانی با فشار قوی برای ساختمان های 5 طبقه و بیشتر، نیازمند یک سیستم حفاظتی و کنترلی می باشد که با خرید تابلو برق باید این سیستم را کامل فرمایید.

به  هر حال در صورتی که فشار آب شهری در منطقه شما متوسط است و می خواید با نصب یک پمپ خانگی مناسب این سیستم را تقویت کنید، پیشنهاد ما استفاده از پمپ های زیر می باشد.

پنج طبقه؛ یک واحد یا دو واحد

ساختمانی که در آن زندگی می کنید، 5 طبقه دارد و در هر طبقه یک یا دو واحد مسکونی وجود دارد، بهترین پمپ آب خانگی برای شما، موارد زیر خواهد بود.

پمپ ارتفاع بالای دو اینچی مناسب ساختمان 5 طبقه

پمپ ارتفاع بالا

توان = 2 اسب

بازه هد = 20 تا 30 متر

بازه دبی = 20 تا 40 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت پمپ با این مشخصات =

9.100.000 تا 9.400.000 تومان

 پمپ اتاترم مناسب ساختمان 5 طبقه

الکترو پمپ اتا ترم

توان = 2 اسب

بازه هد = 20 تا 30 متر

بازه دبی = 20 تا 40 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 2 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

قیمت پمپ با این مشخصات =

10.400.000 تا 10.700.000 تومان

پمپ دو پروانه کله گلابی مناسب ساختمان 5 طبقه

پمپ آب کله گلابی دو پروان

توان = 2 اسب بخار

بازه دبی = 5 تا 10 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 50 تا 80 متر

قطر دهانه ورودی پمپ = 1 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 1 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت پمپ با این مشخصات =

10.400.000 تا 10.700.000 تومان

پنج طبقه؛ سه واحد یا چهار واحد

در صورتی که آپارتمان محل سکونت شما 5 طبقه و سه واحده یا چهار واحده می باشد، بهترین پیشنهاد خرید پمپ آب خانگی به صورت زیر خواهد بود.

پمپ سانتریفیوژ هد بالا برای ساختمان های 5 طبقه

پمپ های ارتفاع بالا سانتریفیوژ

بازه هد = 30 تا 50 متر

بازه دبی = 20 تا 40 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 2 اینچ

برق مصرفی = تک فاز و سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات فوق در برند های پر فروش =

13.000.000 تا 13.400.000 تومان

پمپ گریز از مرکز 3 اسب مناسب آپارتمان 5 طبقه

پمپ آب گریز از مرکز 3 اسب

بازه هد = 20 تا 30 متر

بازه دبی = 40 تا 70 مترمکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی = 2 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی = 1 و 1/4 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات فوق در برند های پر فروش =

9.200.000 تا 9.800.000 تومان

پمپ سه فاز دو پروانه برای آبرسانی آپارتمان 5 طبقه

پمپ آب دو پروانه سه فاز

توان =  5.5 اسب

بازه دبی = 10 تا 20 متر مکعب در ساعت

بازه هد = 80 تا 120 متر

قطر دهانه ورودی پمپ = 1 و 1/2 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 1 و 1/4 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

قیمت پمپ با مشخصات فوق در برند های پر فروش =

9.200.000 تا 9.800.000 تومان

مشاهده همه ی محصولات پمپ

دوستان دقت فرمایید همانگونه که در ابتدا یادآوری کردیم، این پمپ ها برای آبرسانی کل سیستم ساختمان می باشد، نه هر واحد به صورت جدا. برای نصب پمپ اختصاصی داخل واحد خود می توانید از پمپ های ساده در رنج قیمتی 2 تا 4 میلیون تومان استفاده کنید.

تا اینجا بهترین پمپ ها را برای آبرسانی ساختمان های یک تا پنج طبقه، با واحد های یک تا چهار واحده، معرفی کرده ایم. در صورتی که ساختمان شما بیش از 5 طبقه ارتفاع دارد و می خواهید سیستم آبرسانی را برای آپارتمان ها بلند خریداری کنید، با وجود امکان تهیه پمپ های فشار قوی برای آبرسانی، بهترین پیشنهاد نصب بوستر پمپ می باشد.

بوستر پمپ با استفاده از چند پمپ که در موازات هم نصب شده اند، و سیستم کنترلی در مدار فرمان تابلو برق مخصوص، می تواند استهلاک تجهیزات آبرسانی را کاهش داده و بهترین عملکرد را در آبرسانی ساختمان انجام دهد.

به هر حال چند مدل از پمپ ها بسیار قوی که معمولا در ساختمان های بیش از 5 طبقه تا 12 طبقه نیز مورد استفاده قرار می گیرند را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

پمپ های فشار قوی برای ساختمان های بیش از 5 طبقه

اگر مایل به نصب تجهیزات بوستر پمپ و تابلو برق مناسب برای سیستم آبرسانی ساختمان های غول پیکر نبودید، برای ساختمان های 5 تا 12 طبقه می توانید از پمپ های زیر استفاده کنید.

پمپ فشار قوی گریز از مرکز، مناسب آپارتمان های 6 تا 9 طبقه پمپ آب سانتریفیوژ فشار قوی

بازه هد = 80 تا 120

بازه دبی = 110 تا 250 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 6 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 5 اینج

برق مصرفی = سه فاز

نیاز به تابلو برق = دارد

قیمت پمپ با مشخصات فوق =

24.000.000 تا 25.000.000 تومان

پمپ اتابلوک فشار قوی مناسب آبرسانی ساختمان های بلند

پمپ های اتابلوک هد بالا

توان = بیش از 15 اسب

بازه هد = 80 تا 120

بازه دبی = 110 تا 250 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 4 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 3 اینج

برق مصرفی = سه فاز

نیاز به تابلو برق = دارد

قیمت پمپ با مشخصات فوق =

29.000.000 تا 30.000.000 تومان

 پمپ فشار قوی 300 تا 500 مناسب آبرسانی آپارتمان های بیش از 5 طبقه

پمپ آب گریز از مرکز فشار قوی مدل 300 – 500

توان = 30 اسب

بازه دبی = 250 متر مکعب به بالا

قطر دهانه ورودی = 16 اینچ

قطر دهانه خروجی = 12 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

نیاز به تابلو برق = دارد

قیمت پمپ با مشخصات فوق =

54.000.000 تا 57.000.000 تومان

پمپ آب گریز از مرکز فشار قوی لیو مناسب ساختمان های 7 طبقه

پمپ آب گریز از مرکز فشار قوی لیو

توان = 40 اسب

بازه هد = 50 تا 80 متر

بازه دبی = 110 تا 250 متر مکعب در ساعت

قطر دهانه ورودی پمپ = 3 اینچ

قطر دهانه خروجی پمپ = 3 اینچ

برق مصرفی = سه فاز

نیاز به تابلو برق = دارد

قیمت پمپ با مشخصات فوق =

60.000.000 تا 64.000.000 تومان

راهنمای انتخاب پمپ آب صنعتی

راهنمای انتخاب پمپ آب کشاورزی

اهمیت پمپ آب در چیست؟ اگر فشار آب در خانه شما کم است، پس معنای اعصاب‌ خوردی واقعی را می‌دانید! دوش صبحگاه فاقد هرگونه فشار است، شستن ظرف‌ها ممکن است ‌ساعت‌ها طول بکشد و پر کردن وان حمام، تقریباً غیرممکن است، زیرا با فشار کم تا وان پر آب شود، گرمای آن را از دست خواهید داد.

خوشبختانه، اگر از هر یک از مشکلات ذکر شده در بالا رنج می‌برید، لازم نیست به همین شکل ادامه بدهید. در بیشتر موارد، با نصب یک پمپ به‌ راحتی می‌توان مشکل فشار کم آب در خانه را حل کرد. این پمپ نوعی ابزار کوچک مکانیکی است که به‌ راحتی روی سیستم لوله‌کشی خانه شما نصب می‌شود. پمپ های کوچکی که برای افزایش فشار آب در طبقات مختلف یک ساختمان استفاده می شود را در اصطلاح، پمپ آب خانگی می نامند.

البته از دیگر انواع پمپ آبی که در اندازه های بزرگتر و در داخل موتور خانه ساختمان های چند طبقه قرار می گیرد، بوستر پمپ خانگی می باشد. بوستر پمپ گرچه هزینه بالاتری دارد، اما واقعا یکی از حیاتی ترین تجهیزات آبرسانی برای بنا های بزرگ است و به راحتی فشار آب را در کل سیستم آبرسانی ساختمان، در میزان کافی، ثابت نگه میدارد. نکته مهم برای خرید پمپ آب خانگی، اندازه کوچک و مناسب آن، تک فاز یا نیم فاز بودن، بی صدا بودن و مارک یا برند سازنده آن است.

اکنون، اگر بار اولتان هست که وارد دنیای پمپاژ و پمپ خانگی شده‌اید، قطعاً سردرگم خواهید شد. بدون شک می‌خواهید بدانید، بهترین پمپ آب خانگی کدام است و طرز کار  و قیمت پمپ آب خانگی چگونه است. تمامی این سؤالات برای کسی که قصد آشنایی و یا خرید پمپ آب خانگی را دارد طبیعی است. در این مقاله می‌خواهیم این اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارتان قرار دهیم.

اصطلاح پمپ خانگی از کجا آمده است!

پمپ وسیله ایی جهت انتقال آب از منبع به محل مصرف می باشد. از پمپ های خانگی در مناطقی که فشار آب پایین است استفاده می شود. نکته مهم انتخاب بهترین پمپ آب خانگی با توجه به بودجه شما است تا بتوانید نیاز خود را از خرید پمپ، برطرف نمایید. معمولا از پمپ های کوچک تک فاز و 0.5 فاز برای استفاده منازل استفاده می شود. وسیله محبوب دیگر برای سیستم های آبرسانی ساختمان ها و منازل، بوستر پمپ است.

بوستر پمپ یک وسیله مکانیکی است که می‌تواند به سیستم لوله‌کشی خانه و ساختمان ها شما متصل شود. پمپ قادر به تشخیص پایین آمدن فشار و جریان است و می‌تواند به‌طور خودکار عملکرد منبع تغذیه آب‌ رسانی اصلی را بهبود دهد. به زبانی ‌ساده‌تر، اگر در هنگام استفاده از شیرآلات، دوش یا سایر وسایل در خانه خود مرتباً فشار آب کم دارید، یک پمپ تقویت‌کننده (بوستر) می‌تواند فشار آب را افزایش دهد.

نکته ایی که احتمالا با آن درگیر هستید، توزیع نیرو برای دستگاه است. اگر یک پمپ ساده برای یک یا دو طبقه ساختمان می خواهید، لازم نیست حتما از تابلو برق مدرن و صنعتی استفاده کنید. یک تابلو برق کوچک و ساده کافی است. اما اگر یک پمپ یا بوستر پمپ کامل همراه با تجهیزات موتورخانه ایی برای آپارتمان بزرگ می خواهید، قطعا باید از تابلو برق صنعتی استفاده کنید.

چه عواملی باعث فشار کم آب می‌شود؟

 • جاذبه – پمپاژ در سربالایی یا خانه‌ای با چندین طبقه ضعیف‌تر است
 • فاصله از منبع آب – هرچه فاصله بیشتر باشد ، فشار به دلیل اصطکاک در لوله کاهش می‌یابد.
 • اندازه لوله‌های آب – اگر لوله‌های آب خیلی کوچک باشند ، به دلیل اصطکاک آب در حال حرکت از طریق خط لوله ، حجم کمتری از آب عبور کرده و فشار بیشتری از دست می‌رود.
 • منبع بالاتر از سطح خانه شما قرار دارد.
 • استفاده بیش‌ازحد از سیستم آب خود با اضافه کردن سیستم‌های اضافی مانند لوازم جانبی یا سیستم‌های آبیاری.
 • مشکلات لوله‌کشی مانند گرفتگی لوله‌ها ، شیرهای فشار معیوب ، لوله‌های کوچک ، نشتی و غیره. این مشکلات با پمپ فشار حل نمی‌شوند.

همان‌طور که می‌بینید مشکلات زیادی وجود دارند که می‌توانند فشار آب خانه شمارا کم کنند و تعدادی از آن‌ها نیز با نصب پمپ آب خانگی برطرف می‌شوند، پس مطمئن باشید که پیش از نصب، درباره مشکل خود و راه‌حل‌های آن با یک متخصص و یا لوله‌کش مشورت کنید.

طرز کار؟

انواع پمپ آب خانگی نحوه عملکرد چندان متفاوتی ندارند و اصول کارکردشان در تمامی مدل‌ها یکسان است.

مرحله 1:

 پمپ آب از طریق منبع تغذیه یا مخزن، مایع را به داخل پمپ می‌کشد.

گام 2:

با ورود آب به محفظه پمپ ، پمپ پروانه‌ها را فعال می‌کند.

مرحله 3:

پروانه‌ها سپس با سرعت‌بالا می‌چرخند و فشار آب را قبل از خارج شدن از دهانه، افزایش می‌دهند. اجزای پمپ آب خانگی  بسته به برند و مدل می‌تواند متفاوت باشد و دارای یک یا چند پروانه باشد.

 وقتی آب به پمپ وارد می‌شود ، پروانه‌ها می‌چرخند و فشار آب را افزایش می‌دهند. سپس آب با فشار چندین برابر فشار اولیه از پمپ خارج می‌شود.

قیمت

پمپ آب های خانگی، یعنی آن دسته از پمپ ها که برای افزایش فشار آب منازل مناسب هستند، قیمت های متفاوتی از 650 هزار تومان تا 4 میلیون تومان دارند. الیته پمپ های 1 میلیون تومانی نیز می تواند نیاز شما را برآورده کند، گرچه نمی توان گفت از پمپ های 4 میلیون تومانی بهتر است. البته قیمت پمپ های آب خانگی به عواملی همچون میزان پمپ چند لیتر بر دقیقه و جنس لوازم آن بستگی دارد. پمپ های آب ایتالیایی و موتوژن از بهترین های بازار با قیمت مناسب هستند.

قیمت 10 مورد از بهترین و بی صدا ترین پمپ های آب خانگی که در بازار بیشترین تقاضا را دارند، در ادامه مشاهده میکنیم:

پمپ آب خانگی؛ نیم اسب، برند وایز، سازنده چین، یک اینچی 630.000 تومان
 پمپ آب خانگی؛ یک اسب، برند ابارا، یک اینچی، بدنه چدنی1.200.000 تومان
پمپ آب خانگی؛ برند دیزل، یک اسب، تک فاز، یک اینچی، چدنی 2.200.000 تومان
پمپ آب خانگی؛ برند الکتروژن، تک فاز، یک اینچ، یک اسب، چدنی2.450.000 تومان
 پمپ آب خانگی؛ برند آکوا، مدل پکیجی، 2 اینچی، تک فاز، چدنی 3.200.000 تومان
 پمپ آب خانگی؛ برند ایتالیایی، محیطی، 0.5 اسب، یک اینچی، تک فاز 4.820.000 تومان
 پمپ آب خانگی؛ برند آکوا استرانگ بشقابی، 1.5 اسب، دو اینچی، تک فاز 5.700.000 تومان
 پمپ آب خانگی؛ برند پنتاکس دو پروانه، سانتریفیوژ، تک فاز، تک اینچ 5.900.000 تومان

ویژگی‌ پمپ آب خانگی، جهت انتخاب صحیح

چهار ویژگی مهم برای تمام پمپ‌های آب وجود دارد که باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد خرید از آن‌ها آگاه باشید تا بتوانید بهترین پمپ آب خانگی را با توجه به شرایط خود انتخاب کنید. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

 1. سرعت / نرخ جریان؛
 2. درجه فشار؛
 3. نوع سیستم؛
 4. پروانه.

سرعت جریان (flow rate) چیست؟

سرعت/نرخ جریان، حداکثر آبی است که می‌تواند هر دقیقه پمپاژ شود.

به‌عنوان‌مثال ، Salamander Home Booster که یکی از بهترین پمپ آب خانگی خارجی است، میزان جریان را به 12 لیتر آب در دقیقه می‌رساند حتی اگر ورودی فقط 3 لیتر در دقیقه باشد.

اگر خانواده‌ای پرجمعیت دارید و در خانه.ای با ابعاد قابل‌توجه زندگی می‌کنید ، ممکن است به پمپی با نرخ جریان بالاتر نیاز داشته باشید.

هشدار: توجه داشته باشید که اگر از شبکه برق استفاده می‌کنید ، فقط مجاز به کشیدن 12 دور در دقیقه هستید!

درجه فشار چیست؟

این فشاری است که در آن آب از پمپ خانگی خارج می‌شود. به‌عنوان‌مثال، بهترین پمپ آب خانگی خارجی، مدل Salamander دارای درجه فشار 1.5 بار است. اگر فشار آب شما 0.7 بار باشد ، سالاماندر فشار آب شما را دو برابر می‌کند. بازهم ، اگر شما در یک خانواده پرجمعیت در خانه‌ای با اندازه قابل‌توجه هستید ، پس احتمالاً به انواع پمپ آب خانگی با درجه فشار بالاتری نیاز دارید.

نوع سیستم چیست؟

پمپ آب‌ها در  جابه‌جایی مثبت یا منفی وجود دارند. این نحوه فعال شدن پمپ را نشان می‌دهد. یک پمپ مثبت توسط نیروی جاذبه فعال می‌شود درحالی‌که پمپ منفی با افت فشار بین پمپ و دستگاه فعال می‌شود. پیش از انتخاب در نظر داشته باشید که جدا از شرایطتون، تعمیر پمپ آب خانگی جابه‌جایی منفی کار تخصصی‌تری است.

پروانه چیست؟

پمپ آب‌ها با استفاده از سیستم پروانه کار می‌کنند، همانند موتورهای هواپیما. در بیشتر انواع پمپ آب خانگی مدرن می‌توانید یک یا چند پروانه داشته باشید. هرچه پروانه بیشتر باشد ، پمپ قدرت بیشتری دارد. حال برای انتخاب پمپ آب خانگی، باید علاوه بر ویژگی های فوق، به کوچک و کم مصرف بودن و همچنین صدای پایین موتور پمپ خانگی دقت داشته باشیم. البته این ویژگی ها برای نصب یک پمپ در یک واحد از ساختمان می باشد. در صورتی که فشار آب در کل طبقات و کل واحد ها پایین است، بهترین کار، نصب یک بوستر پمپ، برای کل ساختمان می باشد.

راهنمای انتخاب صحیح پمپ خانگی

ویژگی های اصلی بهترین پمپ آب برای آپارتمان:

1. اندازه و ابعاد کوچکی دارند

2. در بهترین حالت صدای بسیار کمی دارند و حتی برخی برند ها، بی صدا هستند.

3. مصرف برق آنها پایین است و معمولا در انواع تک فاز در بازار وجود دارند.

4. میزان آبدهی آنها حداکثر تا دو اینچ می باشد.

5. هزینه نگهداری و تعمیر پایینی دارند.

6. مدل تک اینچ می تواند فشار مناسبی برای یک واحد خانه با یک آشپزخانه، یک حمام و یک سرویس بهداشتی را تامین کند.

7. پمپ های خانگی 0.5 اسب و یا 1 است، می توانند نیاز شما را برای تامین فشار آب یک واحد تامین کنند.

واقعاً به پمپ خانگی نیاز دارید؟

اگر فکر می‌کنید مشکل کمی فشار آب‌دارید و قصد خرید پمپ آب خانگی رادارید ، یک امتحان ساده سه مرحله‌ای وجود دارد که می‌توانید برای آزمایش جریان خود انجام دهید. تمام آنچه برای این آزمون نیاز دارید این است: یک ظرف اندازه‌گیری ، یک تایمر و یک ماشین‌حساب. با استفاده از این وسایل، میزان جریان آب خود را حساب کنید و اگر عدد به‌دست‌آمده پایین بود، آنگاه باید به فکر نصب یک پمپ آب خانگی باشید. برای خرید انواع پمپ، از محصولات ما دیدن فرمایید.

نصب انواع پمپ خانگی چگونه است؟

شاید بزرگ‌ترین برتری پمپ‌های خانگی در برابر دیگر پمپ‌ها، سهولت نصب آن باشد. ساده بودن ترتیب قرارگیری اجزای پمپ آب خانگی این اجازه را به شما می‌دهد که در مدتی کوتاه نصبش کنید. تعمیر پمپ آب خانگی در صورت در نظر گرفتن دسترسی آسان در مرحله نصب، می‌تواند بسیار ساده باشد. تمام اتصالات موردنیاز برای نصب در کیت پمپ وجود دارد. این کیت شامل: واشر، واشر فیلتر، یک اتصال مستقیم، یک اتصال شیر عایق و برخی از آداپتورها برای کنار آمدن با اتصالات لوله 15 یا 22 میلی‌متر. دستورالعمل‌های کامل نیز در آن قرار شده است، بنابراین پس از خرید، می‌توانید سریعاً آن را نصب کنید.

 • نصب باید تقریباً یک ساعت طول بکشد و برای شروع فقط به چند ابزار نیاز دارید.
 • بااین‌حال، برای جلوگیری از هزینه‌های مضاعف، اگر اطمینان ندارید که خودتان می‌توانید این کار را انجام دهید، با یک لوله‌کش واجد شرایط برای انجام کار تماس بگیرید.
 • توجه: مجدداً، اگر به جریان بالاتر از 12 لیتر در دقیقه نیاز دارید، باید مخزن مخصوص دارید. برداشت بیش از 12 لیتر در دقیقه از شبکه‌های عمومی غیرقانونی است.
 • اگر شما بهترین پمپ آب خانگی را نیز بخرید و نصب آن‌ را درست انجام ندهید، دچار مشکل خواهید شد؛ پس مراحل نصب را قدم‌به‌قدم و با دقت انجام دهید.

بهترین مکان برای نصب پمپ خانگی، آشپزخانه می باشد و می تواند به سرعت فشار آب استفاده شده در آشپزخانه را به حد معقول برساند. از تصویر زیر برای نصب صحیح پمپ استفاده نمایید:

کدام‌یک از انواع پمپ آب خانگی بهتر است؟

پیش از انتخاب پمپ آب خانگی در نظر داشته باشید که بهترین پمپ آب خانگی وجود ندارد و بهترین پمپ با توجه به شرایط شما انتخاب می‌شود. پمپ‌های مختلفی با کارایی‌های متنوع که هر مدام در یک زمینه تمرکز بیشتری دارند، عرضه می‌شود و شما باید از میان آن‌ها انتخاب کنید.

پمپ‌های حجمی: این پمپ‌ها معمولاً پمپ‌های کم‌توان هستند که در مواردی که نیاز به انتقال حجم نسبتاً کم آب با فشار بالاتر است ، استفاده می‌شوند.

پمپ‌های خودکار: با توجه به ویژگی اضافه‌شده یک ونتوری در داخل پمپ ، این واحدها می‌توانند آب را در سطح پایین‌تری که پمپ به آن نصب‌شده است بکشند. این پمپ‌ها همچنین به  پمپ مکش معکوس شناخته می‌شوند. ارتفاع مکش نباید بیش از 3 متر زیر سطح پمپ باشد.

پمپ‌های سانتریفیوژ: این پمپ‌ها بسیار شبیه پمپ‌های شوفاژ هستند اما بدون ونتور ، بنابراین سطح آب باید بالاتر از سطح پمپ باشد ، در غیر این صورت به آن پمپ مکش مثبت گفته می‌شود. این پمپ‌ها در رساندن حجم بالای آب در فشار متوسط تا زیاد بسیار مؤثر هستند.

اجزای پمپ آب خانگی: در هر بک از این دسته‌بندی‌ها متفاوت است که منجر به تفاوت عملکرد و دوام نهایی آن می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *