شرکت های اقماری گروه : شرکت الکترو تابلو غرب شرکت آبرسانان صنعت الوند شرکت آپادانا صنعت شرکت قطره باران هگمتانه کارگاه الکتروپمپ ایران فروشگاه دلتا نیرو

شرکت آبرسانان صنعت الوند

شرکت آبرسانان صنعت الوند

با توجه به سیاست های مدبرانه مسئولین محترم کشور مبنی بر صادرات محصولات تولیدی کارخانجات داخلی به خارج از کشور ، شرکت آبرسانان صنعت الوند یکی از شرکت های گروه تلمبه موتور غرب به نمایندگی از شرکت های پمپیران ، جمکو ، موتوژن و میراب امر صادرات محصولات شرکت های مذکور به کشور ترکمنستان را عهده دار بوده
که بخشی از اهم فعالیت های آن بشرح ذیل اعلام می گردد.

شرکت آبرسانان صنعت الوند به منظور تسهیل در این امر خطیر در تهران و در بهترین نقطه دسترسی به صنایع تولیدات یاد شده مستقر می باشد.

اهم فعالیت های شرکت آبرسانان صنعت الوند:

محموله صادراتی شامل 100 دستگاه الکتروپمپ 5-200 و 40 دستگاه 80-100 و... در بهمن 1392  و 1394

Related Articles