نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

موتورسازان

شرکت موتورسازان

شركت موتورسازان بعنوان بزرگترين توليد كننده موتورهاي ديزلي كشور با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات لازم در ساخت انواع موتورهاي سه ، چهار و شش سيلندر با كاربردهاي مختلف كشاورزي ، خودرويي ، صنعتي ، ماشين آلات راه سازي و …فعاليت نموده وتامين كننده بخش اعظم نياز واحدهاي صنعتي كشور به نيروي محركه به شمار مي آيد.

اطلاعات مربوط به عملكرد شركت موتورسازان طي سالهاي اخير حكايت ازكسب نتايج مطلوب در زمينه هاي مختلف و بهبود شاخصهاي كليدي عملكرد دارد. كسب ركورد درزمينه آمار توليد و فروش انواع موتورهاي ديزلي و قطعات وابسته با آن و همچنين افزايش تيراژ توليد موتورهاي سه و شش با استاندارد آلايندگي و توان بالاتر، دستاوردهاي قابل توجه شركت محسوب مي‌گردد .

بكارگيري روش هاي نوين مديريتي از جمله ترويج واستقرار نظام مديريت استراتژيك، سيستمهاي مديريت كيفيت و زيست محيطي و مهمتر ازهمه توجه به جايگاه ويژه منابع انساني و توسعه مشاركت و انگيزش آنها در كنار توجه به مصالح تمامي ذينفعان شركت از جمله عوامل موفقيت‌هاي اين شركت بشمارميرود.

ديدگاه حاكم در شركت موتورسازان بر اين اساس استوار است كه ايجاد توازن و توجه به مصالح همه ذينفعان بويژه مشتريان، كاركنان و جامعه ، در بلند مدت موفقيت پوياي شركت درساير زمينه‌ها ، ازجمله افزايش فروش و سودآوري شركت را در پي خواهد داشت. اين شركت از سال 1391 استقرار سيستمهاي برگرفته از تكنيكهاي توليد ناب از قبيل نظام مشاركت و پيشنهادها ، حلقه هاي كيفيت و گروههاي بهبود ، كانبان قطعات را جهت همسويي با روند جهاني و ايجاد ارزش براي مشتري و ساير ذينفعان شركت آغاز نموده است.

Related Articles