موتور دیزل کشاورزی 3.152

موتور کشاورزی 3.152 موتوسازان

موتور کشاورزی 3.152 موتوسازان
Agricultural Engine
35 kW at 2250 rpm

قطرسیلندر: 91/4 میلیمتر ( 3/6 اینچ )
کورس پیستون: 127 میلیمتر ( 5 اینچ )
تعداد سیلندر: 3 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 2/5 لیتر (152/7 مترمکعب )
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 18/5:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
سیستم خنک کاری : بوسیله آب
وزن تقریبی : 210 کیلو گرم
ابعاد کلی :
طول : 798 میلیمتر
عرض : 617 میلیمتر
ارتفاع : 508 میلیمتر

 

Related Articles