Westpumpiran

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راهنما محصولات

1 - معرفی

کنترلر pt-100 دستگاه کنترل کننده دمای آب داخل الکتروموتور شناور می باشد که به منظور حفاظت الکتروموتور در برابر افزایش دمای آب داخل الکتروموتور ناشی از بروز خطاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه فوق شامل یک عدد سنسور pt-100 در داخل الکتروموتور و دستگاه کنترلر نصب شده بر روی تابلو یا مرکز فرمان و یک رشته کابل سه رشته مرتبط ما بین سنسور و کنترلر می باشد.

 

2- مراحل نصب و دیاگرام سیم کشی

2-1- قبل از نصب الکتروپمپ شناور در چاه کابل سنسور pt-100 خروجی از الکترموتور یک کابل سه رشته طبق جدول زیر متصل گردیده و مفصل بندی میگردد.

 

بالای 200 متر 150 تا 200 متر 100 تا 150 متر تا 100 متر طول کابل
3x6 3x4 3x2.5 3x1.5 سایز کابل

 

2-2- پس از نصب الکتروموتور در داخل چاه و بستن کابلهای قدرت به تابلو، سیم کشی های مربوط به دستگاه کنترلر به شرح زیر انجام می شود:

2-2-1- یک رشته از سیم های کابل مربوط به سنسور pt-100 نسبت به دو رشته دیگر دارای مقاومت اهمی بالاتری می باشد. ( حدود 100 Ω )

این سه رشته به کمک اهم متر و با چک کردن مقدار مقاومت هر سه رشته نسبت به یکدیگر مشخص خواهد گردید. این رشته از کابل به ترمینال شماره 9 در پشت دستگاه کنترلر و دو رشته دیگر به ترمینال های 7 و 8 متصل می گردد. برای این دو رشته رعایت ترتیب خاص لازم نیست.

2-2-2- ترمینال های 1 و 2 مربوط به تغذیه اصلی دستگاه می باشد. ولتاژ تغذیه 220 خواهد بود که خط تغذیه آن از خروجی فیوز مربوط به مدار فرمان و یا هر نقطه دیگری به شرط داشت فیوز مناسب جهت حفاظت متصل خواهد گردید.

2-2-3- در صورت استفاده از آژیرهای مخصوص اعلام خطر فقط از ترمینالهای 5 و 6 استفاده گردد.

2-2-4- ترمینالهای 11 و 12 جهت قطع و وصل مدار فرمان کنتاکتور اصلی تابلو مورداستفاده قرار می گیرد.

 

2-3- دیاگرام سیم کشی

دستگاه کنترلر قبل از بستن هرگونه سیم باید به شرح زیر بر روی تابلو نصب گردد:

محلی به ابعاد 45.5 در 45.5 میلیمتر بر روی درب تابلو بریده می شود محل فوق طوری انتخاب گردد که در عمق 155 میلیمتری بدون مزاحمت سایر قطعات انجام پذیرد.

ابتدا دو عدد پیچی که بر روی گیره پلاستیکی سفید رنگ روی دستگاه کنترلر وجود دارد، باز شده و گیره پلاستیکی با فشار انگشتان از سمت پشت دستگاه خارج شود. سپس دستگاه در محل ایجاد شده بر روی تابلو مشابه آمپر مترهای تابلویی جاگذاری شده و گیره سفید رنگ جهت محکم کردن دستگاه بر روی تابلو دوباره از سمت پشت دستگاه جاگذاری شده و دو عدد پیچ آن بسته شود.