پمپ گريز از مركز افقي، با محفظه حلزوني، يك طبقه، پروانه يكسر آويز، موتور جدا، تك مكشه مركزي مي باشد. پروانه پمپ بالانس ديناميكي گرديده و محور به وسيله نوار گرافيتي آببندي مي‌شود.محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت مي گردد.

نيروهاي شعاعي و محوري وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ كه در يك طرف پروانه واقع شده‌اند تحمل مي شود بلبرينگ ها توسط روغن روانكاري مي شوند و در صورت درخواست مشتري روانكاري با گريس هم امكانپذير مي باشد

موارد کاربرد پمپ گریز از مرکز با آبدهی بالا (اتا بزرگ)

 • انتقال آب براي مصارف كشاورزي
 • انتقال آب براي مصارف شهري و صنعتي
 • انتقال آب آب گرم تأسيسات گرمايش و سرمايش

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز با آبدهی بالا

 • قطر خروجی: 100 تا 300 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 1800 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5 تا 90 متر
 • درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافيت از 50- تا110 درجه سانتيگراد و با آببند مكانيكي از 50- تا 140 درجه سانتيگراد
 • فشار تست: 12 بار

پمپ گريز از مركز افقي، با محفظه حلزوني، يك طبقه، پروانه يكسر آويز، موتور جدا،تك مكشه مركزي و از نظر ابعادي و عملكرد مطابق Din24255 مي باشد. پروانه پمپ بالانس ديناميكي گرديده و محور به وسيله آببند مكانيكي و يا نوار گرافيتي آببندي مي‌شود.
محور پمپ توسط بوش فولاد كروم نيكل قابل تعويض محافظت مي گردد.

نيروهاي شعاعي و محوري وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاري شده كه در يك طرف پروانه واقع شده‌اند تحمل مي شود. در صورت درخواست مشتري روانكاري با روغن هم امكانپذير مي باشد.

اين پمپها طوري طراحي شده‌اند كه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتي از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سيستم لوله كشي قابل باز شدن مي باشد.

موارد کاربرد پمپ گریز از مرکز (اتا)

 • انتقال آب براي مصارف كشاورزي
 • انتقال آب براي مصارف شهري و صنعتي
 • انتقال آب آب گرم تأسيسات گرمايش و سرمايش

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز

 • قطر خروجی: 32 تا 300 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5 تا 90 متر
 • درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافيت از 50- تا110 درجه سانتيگراد و با آببند مكانيكي از 50- تا 140 درجه سانتيگراد
 • فشار تست: 16 بار

1- انتخاب پمپ گریز از مرکز

برای تعیین نوع پمپ به منحنی هم پوشانی پمپ گریز از مرکز مراجعه می کنیم

با توجه به استهلاک پمپ در دورهای بالا بیشتر است چنانچه کارکرد پمپ مداوم باشد بهتر است پمپ 65-315 را انتخاب کنیم

2- تعیین قطر پروانه پمپ

با فرض کارکرد مداوم پمپ و منحنی مشخصات هیدرولیکی پمپ گریز از مرکز انتخاب شده بر روی منحنی نقطه آبدهی، در ساعت و ارتفاع مورد نظر را یافته که اولین منحنی بالای این نقطه مربوط به پروانه می باشد

3- راندمان پمپ

با توجه به نقطه انتخاب در منحنی مشخصات هیدرولیکی تعیین می شود

4- انتخاب الکترو موتور

جهت انتخاب الکتروموتور انتهای منحنی توان برای تراش پروانه در نظر گرفته شده در نظر میگیریم