اين پمپ ها طوری طراحی شده‌اند كه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتی از طرف الكتروموتور بدون جدا كردن محفظه از سيستم لوله كشي قابل باز شدن می باشد.

این پمپ نیز در پالایشگاه کردن سایت ها، کاغذ و خمیر کاغذ صنعت، صنایع غذایی، صنعت قند، آب شیرین کن آب دریا، گیاهان جذب در مهندسی محیط زیست، نیروگاه و غیره استفاده می شود.
طراحی آن از افقی، شعاعی تقسیم، پمپ های پوشش طوماری در پشت طراحی خروج، مجهز به پروانه شعاعی، ورود به تک، تک مرحله و طراحی مطابق با استانداردهای روز جهان می باشد.