الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات موتوژن

این الکتروموتورها از طرح های جدید شرکت موتوژن می باشد و در توان های 4 الی 18.5 کیلووات و دورهای 3000،1500،1000،750 بصورت فلنج دار و پایه دار تولید می شوند.

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

راندمان درصد EFF2

راندمان درصد EFF

گشتاور نامی نیوتن-متر

جریان نامی

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

ولتاژ نامی ولتاژ

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه

تیپ موتور

33

0.005326

3.4

2.6

7.1

0.86

85.95

84

13.2

9.0∆/5.2Y

2895

380∆/660Y

5.5

4

112M

112M2

42

0.011467

2.6

2.3

6.0

0.84

84.6

83

26.9

8.7∆/5.0Y

14.20

380∆/660Y

5.5

4

112M

112M4

42

0.017553

2.5

2.3

4.5

0.72

-

77

22.23

10.9∆/6.3Y

945

220∆/380Y

3

2.2

112M

112M6

60

0.011716

2.9

2.4

6.2

0.86

85.9

82

18.14

11.6∆/6.7Y

28.95

380∆/660Y

7.5

5.5

132M

132M2A

65

0.014361

3.2

2.8

7.2

0.85

87.65

84

24.65

15.6∆/9.0Y

2905

380∆/660Y

10

7.5

132M

132M2B

72

0.024381

2.3

2.1

5.4

0.83

86.2

83

36.73

12.0∆/6.9Y

1430

380∆/660Y

7.5

5.5

132M

132M4A

80

0.031417

2.7

2.5

6.7

0.82

87.55

85

49.56

16.2∆/9.4Y

1445

380∆/660Y

10

7.5

132M

132M4B

72

0.030891

2.7

2.1

5.3

0.76

-

83

29.84

7.3∆/4.2Y

960

380∆/660Y

4

3

132M

132M6A

76

0.036244

2.2

1.7

5.2

0.82

-

81

40.42

8.8∆/5.1Y

945

380∆/660Y

5.5

4

132M

132M6B

82

0.042267

2.4

1.8

5.7

0.79

-

82

55.3

12.6∆/7.3Y

950

380∆/660Y

7.5

5.5

132M

132M6C

115

0.035588

2.9

2.8

7.5

0.88

89.45

84

35

22.9∆/13.2

2940

380∆/660Y

15

11

160L

160L2A

127

0.045925

3.1

2.2

8.1

0.91

90.55

86

47.7

29.0∆/16.7

2925

380∆/660Y

20

15

160L

160L2B

135

0.053162

2.5

3.5

8.4

0.85

91.25

88

58.9

38.5∆/22.3

2940

380∆/660Y

25

18.5

160L

160L2C

115

0.062502

2.1

2.2

6.0

0.83

89

85

70

24.1∆/13.9

1455

380∆/660Y

15

11

160L

160L4A

132

0.080486

2.3

2.0

6.7

0.85

90

85

95.5

31.9∆/18.4

1455

380∆/660Y

20

15

160L

160L4B

 

موتوژن تولید کننده : الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات موتوژن و الکتروپمپ و بوسترپمپ و شناور