الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات

الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

راندمان درصد

گشتاور نامی نیوتن-متر

جریان نامی

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

ولتاژ نامی ولتاژ

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه

تیپ موتور

182

0.0593

3.3

2.4

7.1

0.92

86

71.9

42.1

2923

380∆/660Y

30

22

180L

180L2

200

0.1285

3

2.9

6.6

0.87

90

143.7

42.9

1463

380∆/660Y

30

22

180L

180L4B

180

0.1074

2.9

2.7

6.2

0.86

88

121.1

37.1∆

1459

380∆/660Y

25

18.5

180L

180L4A

198

0.1636

3.4

2.3

6.8

0.86

90

148.2

29.4

967

380∆/660Y

20

15

180L

180L6

272

0.2291

3.4

2

6

0.84

88

181.8

38

972

380∆/660Y

25

18.5

200L

200L6A

267

0.2069

3

2.7

6.9

0.87

91

194.8

57.6

1471

380∆/660Y

40

30

200L

200L4

267

0.1089

2.9

2.5

7.2

0.92

91

97.1

54.4

2953

380∆/660Y

40

30

200L

200L2A

277

0.2725

3.6

2

6.2

0.86

88

216.7

44.2

970

380∆/660Y

30

22

200L

200L6B

276

0.1300

3.2

2.6

7.1

0.93

89

119.3

67.9

2962

380∆/660Y

50

37

200L

200L2B

320

0.1983

3.1

1.7

6.7

0.91

91

145

82.6

2965

380∆/660Y

60

45

225M

225M2

337

0.3526

2.7

3.1

6.6

0.89

90

240.8

70.2

1468

380∆/660Y

50

37

225M

225M4A

360

0.4195

2.5

2.9

6.6

0.91

91

293.7

83.5

1464

380∆/660Y

60

45

225M

225M4B

365

0.6592

2.1

2

5.4

0.83

92

292.5

59.7

980

380∆/660Y

40

30

225M

225M6

452

0.6045

2.8

2.5

6.7

0.89

92

355.5

102.1

1478

380∆/660Y

75

55

250M

250M4

426

0.3241

3.3

2.1

7.2

0.92

93

176.7

97.7

2974

380∆/660Y

75

55

250M

250M2

الكتروموتور و الكتروموتور سه فاز صنعتي و الكتروموتور سه فاز صنعتي دو خازنه و الكتروموتور سه فاز صنعتي بدنه آلومينيوم و الكتروموتور سه فاز صنعتي چدني و الكتروموتور كولري و الكتروپمپ صنعتي و الکتروموتور دو خازنه و الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات