الکترو موتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم

ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع

گشتاور شکست به گشتاور نامی

گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی

جریان راه اندازی به جریان نامی

ضریب قدرت COSΦ

راندمان درصد EFF2

راندمان درصد

گشتاور نامی نیوتن-متر

جریان نامی

سرعت در بار نامی دور در دقیقه

ولتاژ نامی ولتاژ

قدرت خروجی (اسب بخار)

قدرت خروجی (KW)

اندازه بدنه

تیپ موتور

2.9

0.000090

3.9

3.5

3.1

0.56

 

58

0.3

0.87∆/0.5Y

2840

220∆/380Y

0.12

0.09

56

56-2A

3.2

0.000105

3.8

3.8

4.1

0.61

 

60

0.4

1.0∆/0.6Y

2835

220∆/380Y

0.16

0.12

56

56-2B

2.7

0.000148

2.8

2.7

2.3

0.63

 

53

0.42

0.7∆/0.4Y

1360

220∆/380Y

0.08

0.06

56

56-4A

3.6

0.000172

2.4

2.5

2.8

0.67

 

54

0.64

0.7∆/0.4Y

1335

220∆/380Y

0.12

0.09

56

56-4B

3.8

0.000149

3.0

3.2

3.9

0.70

 

64

0.63

1.2∆/0.7Y

2750

220∆/380Y

0.25

0.18

63

63-2A

4.3

0.000184

3.9

3.7

5

0.73

 

65

0.85

1.4∆/0.8Y

2825

220∆/380Y

0.33

0.25

63

63-2B

3.8

0.000222

2.1

1.9

2.8

0.77

 

57

0.85

0.87∆/0.5Y

1350

220∆/380Y

0.16

0.12

63

63-4A

4.2

0.000279

2.2

2.2

3.0

0.70

 

58

1.27

1.2∆/0.7Y

1350

220∆/380Y

0.25

0.18

63

63-4B

5.7

0.000383

2.6

2.4

4.7

0.80

 

70

1.25

1.9∆/1.1Y

2825

220∆/380Y

0.50

0.37

71

71-2A

6.8

0.000463

3.0

2.8

5.2

0.72

 

74

1.86

2.6∆/1.5Y

2830

220∆/380Y

0.75

0.55

71

71-2B

5.5

0.000612

2.4

2.3

3.7

0.70

 

65

1.71

1.6∆/0.9Y

1400

220∆/380Y

0.33

0.25

71

71-4A

6.7

0.000744

2.2

2.1

4.1

0.71

 

69

2.54

1.9∆/1.1Y

1390

220∆/380Y

0.50

0.37

71

71-4B

8.7

0.000718

2.6

2.6

4.4

0.79

 

70

2.56

4.0∆/2.3Y

2795

220∆/380Y

1.0

0.75

80

80-2A

10.0

0.000889

3.1

3.1

5.7

0.82

 

77

3.72

4.7∆/2.7Y

2825

220∆/380Y

1.5

1.1

80

80-2B

10.0

0.001424

2.4

2.4

4.3

0.76

 

70

5.17

3.8∆/2.2Y

1385

220∆/380Y

1.0

0.75

80

80-4