دفتر مرکزی همدان : خیابان 17 شهریور ( چاپارخانه ) جنب باربری الوند
تلفن : 08132661415 بیست خط
فکس : 08132661415

کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان دهم، شرکت الکتروتابلوغرب
تلفن : 08134383406
فکس : 08134383317

خدمات پس از فروش : همدان، بلوار کشاورز، روبروی ترمینال، میدان بار مهدیه، خدمات الکتروپمپ
تلفن : 08132666995
فکس : 08132660259

دفتر تهران: خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه 5، واحد 511
تلفن : 02133983768
فکس : 02133983872

اباراهیوندایجمکومیرابموتوژنموتورسازاننوید سهندسمنان انرژیپمپیرانالکتروموتور