Westpumpiran

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتش نشانی:

حال كه با كنترل های لازم در ساخت بوستر پمپ آتش نشانی آشنا شدیم به مواردی كه باید در نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتش نشانی مدنظر قرار گیرد به شرح زیر میپردازیم.

- محل نصب بوستر پمپ آتش نشانی باید كاملا تراز باشد

- بهتر است فوندانسیون بوستر پمپ آتش نشانی نسبت به كف پمپ خانه و یا موتورخانه 15 الی 20 سانتیمتر بالاتر باشد تا ضمن هم محور نمودن كلكتور مكش بوستر پمپ با لوله خروجی از مخزن ذخیره آب و یا سوار بودن لوله خروجی مذكور به كلكتور مكش بوستر پمپ آن را در مقابل جاری شدن آب احتمالی در كف محافظت نماید.

-  بوستر پمپ آتش نشانی باید در مكانی نصب شود كه فضای لازم و كافی برای سرویس و نگهداری بخش های مختلف آن از جمله تابلوی برق، الكتروپمپ ها و ...... وجود داشته باشد.

- در صورتیكه نصب بوستر پمپ آتش نشانی به گونه ای باشد كه الكتروموتورهای آن همجوار با دیواره قرار گیرند، به منظور سهولت عبور هوای مورد نیاز جهت خنك كردن الكتروموتورها، درپوش پروانه آنها حداقل 20سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد.

- بمنظور جلوگیری از انتقال وزن كلكتورها، شیرآلات و اتصالات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ آتش نشانی به الكتروپمپ، باید زیر كلكتور های بوستر پمپ از پایه نگهدارنده مناسب طوری استفاده شود كه نشیمنگاه پایه ها روی كف قرار گیرند.

- لوله ارتباطی در حد فاصل كلكتور مكش و خروجی منبع ذخیره آب پا خور و لوله حد فاصل كلكتور رانش بوستر پمپ و شبكه آتش نشانی سرخور نباشد و وزن آنها با پایه های زمینی و یا آویزهای پیش بینی شده از سقف تحمل شود.

- كنترل شود كه كابل تغذیه تابلوی برق بوستر پمپ از تابلوی اصلی از طریق سینی كابل، لوله فلزی گالوانیزه برق، لوله خرطومی فلزی گالوانیزه یا روپوش دار برق و یا تركیبی از آنها اجراء شده باشد.

- پس از بستن سر سیم های كابل تغذیه بوستر پمپ ( فازها و نول ) صحت تعداد فازها و محل آنها را با روشن شدن چراغ سبز كنترل فاز مشاهده كنید. در صورتیكه چراغ سبز روشن نباشد، محل دو سیم فاز را با یكدیگر عوض كنید تا چراغ سبز كنترل فاز روشن شود.

- حال كه كابل برق و لوله تغذیه آب بوستر پمپ آتش نشانی متصل گردید، قبل از اقدام به روشن كردن بوستر پمپ ابتدا هر یك از پمپ ها را هواگیری نمایید ( با شل كردن پیچ هواگیری ) و سپس پیچ های هواگیری را ببندید .

 -اكنون بوستر پمپ آماده كار است ولی قبل از استارت كردن بوستر پمپ از باز بودن كلیه شیرهای قطع و وصل آن اعم از شیرهای قطع و وصل پمپ ها و شیرهای قطع و وصل اصلی بوستر پمپ و شیر فلكه خروجی منبع ذخیره آب اطمینان حاصل نمائید.

 -راه اندازی بوستر پمپ برای كنترل صحت كار آن و تجهیزات تابلوی پیش بینی شده در تابلوی برق آن ابتدا با راه اندازی دستی كلیه الكتروپمپ ها آغاز میشود.

 -پس از حصول اطمینان از كار دستی هر یك از الكتروپمپ ها و مجموعه بوستر پمپ، حال كار اتوماتیك تك تك پمپ ها را كنترل نمائید. تا از كار آنها در فشارهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 -یكی از تجهیزات جانبی بوستر پمپ كه عموما به هنگام نصب و راه اندازی باید مورد توجه قرار گیرد منبع دیافراگمی است. منبع دیافراگمی كه در بوستر پمپ آتش نشانی در درجه اول برای جذب ضربه قوچ ناشی از روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها پیش بینی میشود، باید به واسطه لوله هم سایز با فلنچ دیافراگم آن به كلكتور خروجی بوستر پمپ متصل شود. لوله مذكور در محل اتصال به كلكتور رانش بوستر پمپ باید به یك شیر فلكه قطع و وصل و در محل اتصال به منبع دیافراگمی به یك مهره ماسوره مجهز باشد تا امكان از مدار خارج كردن منبع دیافراگمی برای تعویض تیوپ آن فراهم شود.

حجم منبع دیافراگمی درصورتیكه پرشرسوئیچ های بوستر پمپ آتش نشانی با توجه به نقطه كار بوستر پمپ صحیح انتخاب و تنظیم شده باشد میتواند حتی 100 لیتری نیز باشد.

یكی از مواردی كه متأسفانه در ساخت و نصب بوستر پمپ های آتش نشانی رعایت نمی شود، نصب پرشرسوئیچ های پمپ ها روی كلكتور خروجی است. در صورت نصب پرشرسوئیچ ها روی كلكتور مذكور با هر بار روشن یا خاموش شدن پمپ ها تغییرات فشار آنی محسوسی بوجود می آید كه در فرمان پرشرسوئیچ ها و كار بوستر پمپ تأثیر نا مطلوبی میگذارد. بهترین نقطه نصب پرشرسوئیچ های بوستر پمپ آتش نشانی روی منبع دیافراگمی است زیرا با پر و خالی شدن تدریجی دیافراگم آن تغییرات فشار به نرمی احساس میشود در نتیجه تنظیم پرشرسوئیچ ها و كار بوستر پمپ به درستی كنترل خواهد شد. از اینرو در انتخاب منبع دیافراگمی باید دقت لازم به كار برده شود كه محل لازم برای نصب پرشرسوئیچ ها روی آن پیش بینی شده باشد.

سرویس و نگهداری بوستر پمپ آتش نشانی:

بر اساس استاندارد های بین المللی بوستر پمپ های آتش نشانی باید دارای برنامه های سرویس و نگهداری مرتب از جمله بازدید روزانه، سرویس های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه، و ..... باشند. جداول زیر كه ترجمه آمریكا است برای آگاهی و استفاده اپراتورهای سرویس و N.F.P.A. جداول سرویس و نگهداری استاندارد بین المللی نگهداری تأسیسات ساختمان تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده است ولی متأسفانه علیرغم وجود مدارك مذكور سرویس های لازم برای بوستر پمپ های آتش نشانی انجام نمیشود از اینرو یكی از شركت های سازنده بوستر پمپ كه اولین سازنده بوستر پمپ های دور متغیر آبرسانی در ایران است، دست به نوآوری دیگری زده است و نسبت به طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس اقدام نموده است.

در تابلوی بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس از تجهیزات خاصی استفاده شده است تا این امكان فراهم آید كه هریك از پمپ های بوستر پمپ آتش نشانی در طول هفته بسته به روز و ساعت تنظیم شده برای هر یك از آنها بطور اتوماتیك برای مدت زمان معین قابل تنظیم روشن شود.

روی كلكتور خروجی این نوع بوستر پمپ ها تأسیساتی پیش بینی شده است تا در طول زمان روشن بودن خود سرویس هر یك از الكتروپمپ ها آب خروجی از پمپ را از مسیر بای پاس مجددا به منبع ذخیره آب آتش نشانی برگرداند.

علاوه بر تجهیزات مذكور، در خروجی لوله اصلی آتش نشانی از كلكتور رفت بوستر پمپ از یك فلوسوئیچ استفاده شده است تا به هنگام وقوع آتش سوزی و جاری شدن آب در شبكه آتش نشانی یا بسته شدن مدار برقی آن و امكاناتی كه در مدار كنترل و فرمان تابلوی بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس پیش بینی شده، موجب باز شدن مدار خود سرویس مذكور گشته و بوستر پمپ را با همان فرمان های پرشرسوئیچ های پیش بینی شده كنترل نماید. بوستر پمپ آتش نشانی خود سرویس، با از بین بردن خطر گریپاژ خودبخود پمپ های بوستر پمپ ( جامپ كردن پمپ های بوستر پمپ ) موجب میگردد تا بوستر پمپ آتش نشانی همیشه آماده كار و مبارزه با حریق باشد و از اینرو با توجه به فقر فرهنگ سرویس و نگهداری تأسیسات در كشور، توصیه میشود از بوستر پمپ های آتش نشانی خود سرویس در تأسیسات ساختمان استفاده شود.