Westpumpiran

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این قسمت به مهمترین وظایف قطعه کنترل می پردازیم
1-تعویض به نوبت پمپ ها که این کار باعث می شود همه ی الکترو موتور ها به نوبت کار کنند و در این صورت استهلاک سیستم نیز کاهش می یابد.
2-فاصله زمانی روشن شدن الکترو موتور ها تنظیم می شود و همزمان روشن نمی شوند، منظور از این قسمت این است که پمپ ها به صورت همزمان فعالیت خود را شروع نمی کنند بلکه به طور منظم و با یک فاصله ی معین از همدیگر شروع به فعالیت می کنند.
3-در صورتی که فشار سیستم آبرسانی افزایش یابد نیاز به خاموش شدن الکترو موتورها احساس می شود، پس وظیفه ی واحد کنترل برنامه ریزی برای خاموش شدن الکترو موتور هاست ولی به شرطی که همه ی الکترو موتورها به صورت همزمان خاموش نشوند.

4-تعویض نوبتی پمپ ها، این بدان منظور است هنگامی که فشار آب ثابت بوده و نیاز به فعالیت و کار مداوم باشد واحد کنترل از کار مداوم یک الکترو پمپ جلوگیری می کند به این صورت که یه فاصله ی زمانی طراحی می کند و الکترو پمپ ها به صورت نوبنی روشن خاموش می شوند تا بدین صورت همه ی الکترو پمپ ها کار کرده و بعد از مدتی برای کم شدن درجه حرارت خاموش شوند.
5-در بوستر پمپ دورمتغير كه تابلوي آن فقط شامل يك اينورتر براي كار ترتیبی الكتروپمپ ها است ، قطعه كنترل و فرمان بايد طبق روال برنامه قادر به تغییر مدار برق شهر و مدار برق اينورتر به هرکدام از الكتروپمپ ها بر اساس تعويض كار نوبتي الكتروپمپ ها باشد.

در قسمت مدار قدرت این بوستر پمپ ها برای هر یک از الکترو موتورها دو مدار قدرت تعبیه شده است
1) مدار قدرت با برق شهری.
2) مدار قدرت با برق خروجی از اینوتر.
جهت ممانعت از بسته شدن همزمان دو مدار قدرت که قبلاً مطرح شد به یک الکترو پمپ می توان علاوه بر قطعه کنترل و فرمان برای امنیت بالاتر از دستگاههای فیزیکی و مکانیکی مانند قفل کن، بین دو کانکتور دو مدار قدرت هر الکترو پمپ استفاده نمود.
در بوستر پمپهای دور متغییر به جای پرشر سوئیچ ها که در بوستر پمپ های دور متغییر استفاده می شود از یک دستگاه به نام پرشر ترانسمیتر استفاده می کنند.
پرشر ترانسمیتر دستگاهی است که در هر لحظه فشار بوستر پمپ را اندازه گیری می کند و اندازه ی آن را به صورت شدت جریان از 4 تا 20 میلی آمپر به قطعه ی کنترل میکرو پروسسوری انتقال می دهد. ترانسمیترها با دامنه های مختلف فشار ساخته می شوند. بهترین ترانسمیتر به این صورت است که دارای حساسیت به دامنه فشار مورد نیاز بوستر پمپ باشد.
در قسمت كنترل و فرمان تابلوي برق بوستر پمپ عموماً از يك عدد پتانسيومتر استفاده مي شود كه بر اساس مقدار فشار مورد نيازبوستر پمپ تنظيم می شود .در حالیکه فشار سيستم پایین تر از فشار پنانسيومتر باشد شدت جريان انتقالي از پرشرترانسميتر به قطعه كنترل پایین تر از شدت جريان متناظر با فشار مورد نياز می باشد كه باعث بالاتر شدن فركانس اينورتر می شود.
بالا بودن فركانس برق خارجی از اينورتر باعث افزايش دور الكتروپمپ به اندازه ای می شودكه فشار دستگاه را به فشار تنظيم شده برساند و در حالتیکه فشار دستگاه بیشتر از فشار پنانسيومتر باشد معکوس اين عمل رخ می دهد تا هميشه فشار در درون دستگاه ثابت بماند. تغییرات فشار که ذکر شد غیر محسوس و در اندازه ی دهم متر فشار ستون آب است پس فشار دستگاه دائماً ثابت باقی می ماند.
در ابتدای راه اندازي بوستر پمپ با چرخش نرم الكتروپمپ بالا رفتن تدريجي دور آن براي تأمين مصرف آب آنی شبكه مصرف صورت می گرفت .با بالا رفتن تدريجي مصرف آب دور الكتروپمپ ذکر شده به همان نسبت هماهنگ با بالا رفتن فركانس برق خارجی از اينورتر افزايش پیدا می کند تا جایی که فركانس برق خارجی از اينورتر به فركانس برق شهری برسد. در اين لحظه دور الكتروموتور و آبدهي آن در فشار مد نظر به ماکسیمم می رسد.در این هنگام الكتروموتور ذکر شده با همان دور با برق شهر كار خواهد کرد و اينورتر در مدار الكتروپمپ جدید قرار مي گيرد و فركانس آن به آرامی از صفر به اندازه ای افزايش پیدا می کند كه مقدار اضافه مصرف آب را نسبت به ماکسیمم آبدهي يك پمپ تأمين کند.
با بالا رفتن مصرف آب به کار افتادن الكتروپمپ هاي بوستر پمپ به همين حالت تا آخرين پمپ ادامه پیدا می کند.درحالتی که مصرف آب كاهش یابد ، فركانس برق خروجي از اينورتر و دور الكتروپمپي كه در مدار آن وجود دارد به تدريج كاهش پیدا می کند تا فركانس اينورتر و دور الكتروپمپ به صفر برسد . در اين موقع الكترپمپي كه ابتدا در مدار اينورتروجود داشت دوباره براي مصرف » از مدار برق شهری جدا می شود و در مدار برق اينورتر قرار ميگيرد تا دور آن آنی به وسیله ی اينورتر تنظيم گردد. در مدت زمان با کم شدن مصرف آب اين الكتروپمپ نيز خاموش شده و از مدار خارج مي شود و الكتروپمپ دیگری با برنامه یکسان اين پمپ در مدار اينورتر قرار ميگيرد . در حالتیکه کم شدن مصرف به همين صورت ادامه پیدا کند و مقدار مصرف آب به صفر نزدیک شود ، همه ی الكتروپمپ ها خاموش خواهند شد. در بوستر پمپ هاي جدید شامل دورثابت و يا دورمتغير از نظر هوشمند بودن قطعه ی كنترل آن از سيستم خبر رسانی نيز استفاده می کند.
سيستم خبر رسانی با نشان دادن علائم خاص عددي يا حروفي و يا هر دو می تواند وجود ایراد را در هر يك از تجهيزات تابلويي ، سنسور فشار ، و حتي شبكه مصرفی به نمایش در آورد و همزمان با آن با به صدا در آوردن يك آلارم يا چراغ چشمك زن در قسمت مناسب مانند اطاق نگهباني يا اطاق تأسيسات رخ دادن مشکل را خبر رسانی کند. وجود سيستم عيب ياب باعث می شود که براي تعمير و نگهداري بوستر پمپ بتوان از افرادی با تخصص کمتر استفاده کرد.
وجود داشتن یک سيستم خبردهنده ، فرد تعميركار را بدون اتلاف وقت به محل عيب راهنمایی کند و از بهم خوردن تابلوي برق براي پیدا نمودن برق جلوگيري نماید .
براي حل مشکل تابلو كافي است كه با خاموش نمودن كليد برق مدار دچار مشکل شده جريان برق آن را قطع کرده و تعميرات مورد نیاز را روی آن انجام داد و در حالتی كه خرابي مرتبط به الكتروپمپ باشد ، با فعالیتی یکسان، پس از قطع جريان برق اقدام به تعمير آن نمود بدون اين كه مشکلی در كار رایج بوستر پمپ در حال تعمير اتفاق بیافتد . به عبارت دیگر بوستر پمپ با توجه به برنامه و بدون در نظر گرفتن قسمت معيوب به فعالیت خود ادامه مي دهد.
برای درخواستهای مکانهایی که فراهم سازی آب در آن حیاتی و یک امر ضروری است ، مجموعه بوستر پمپ های چندگانه مناسب برای زمانی میباشد که نیاز به یک پمپ پشتیبان است و برای مواقعی میباشد که پمپ فعلی پاسخگو نیاز مصرف کننده نیست لذا با داشتن تعداد متعددی پمپ به مصرف کننده اجازه میدهد راه های زیادی برای استفاده و بهره وری از آنها داشته باشد. برای مثال در مواردی میتواند بعنوان یک پمپ اظطراری استفاده نمود برای مثال در وضعیتی که پمپ اصلی کار نکند یا بعنوان یک پمپ کمکی همراه با پمپ اصلی با همان وظایف مورد استفاده قرار گیرد.بوستر این امکان را فراهم میکند تا تعداد بیشتری از یک پمپ عموما در مکانهای مسکونی و تجاری و یا مکانهایی که بیشتر از یک یا دو پمپ با هم از طریق تخیله مشترک وصل میشوند .