کارگاه الکتروپمپ ایران

این کارگاه امور مربوط به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش شرکت پمپیران را دارا می باشد
که خدمات تعمیر و نگهداری، سیم پیچی، تراشکاری کلیه الکتروموتورها و الکتروپمپ های شناور و انواع پمپ های وکائل
و اتا و تجهیز چاه های کشاورزی را توسط نیروهای مجرب و متخصص با امکانات و تکنولوژیهای روز و بطور شبانه روزی انجام می دهد.

آدرس کارگاه : همدان - بلوار ملت - روبروی ترمینال - میدان بار مهدیه.
تلفن : 32546760-081